Hoofdcontent

ONZE FILOSOFIE

De filosofie van Manos.

Ons aanbod is dienend aan de ontwikkeling van ieder kind, zodat kinderen vol zelfvertrouwen deze maatschappij ingaan en hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren. Alle kinderen van 0-12 jaar hebben het recht op een rijk aanbod en het accent van ons leren is gericht op het verwerven van vaardigheden. Kinderen leren door spel, ervaringen in het echte leven en door fouten te maken. We gaan uit van ieders potentieel en stemmen ons aanbod binnen en buiten schooltijd af op de behoeften van een kind. We hebben de behoeften in kaart gebracht. Dat betekent dat er verschillen zijn in het aanbod, passend bij wat nodig is. 

We gaan voor gelijke kansen ontwikkeling voor alle kinderen. 

We bekijken per wijk en per kindcentrum welk aanbod het beste past bij de populatie / behoefte van kinderen. Zo zal op de ene locatie de nadruk op Kunst en Cultuur liggen, terwijl op een andere locatie het buitenaanbod Sport / Gezond centraal kan staan. 

 

Visie

Om kinderen te helpen de beste versie van zichzelf te worden, zal er ongelijk geïnvesteerd worden in gelijke kansen. Voor sommige kinderen biedt de thuissituatie de mogelijkheid om zich breed te oriënteren. Ze gaan bijv. naar dansles, doen paardrijden en gaan op avontuur in de natuur. Andere kinderen hebben deze kansen niet of minder. Om deze kinderen te ondersteunen met hun ontwikkeling zal er voor hen relatief meer geïnvesteerd worden. 
De programmering draait om interesse ontwikkeling. Als een kind de interesse volgt leidt dit tot verdieping van kennis en uiteindelijk talent. Kinderen nieuwe ervaringen bieden is dan ook essentieel. Wanneer een kind interesse toont in een bepaalde activiteit kan een duurzame link gelegd worden met een vereniging of organisatie. 

 

Voorwaarden voor de programmering

  • Gratis deelname voor kinderen. 
  • Extra aandacht voor de kinderen die niet vanzelfsprekend vooraan staan als er iets georganiseerd wordt.
  • Voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
  • Activiteiten zijn buiten schooltijd, dus ook in vakantie en weekend.
  • Het aanbod volgt de vraag van de kinderen.
  • Het aanbod heeft een herhalend karakter, bijv. elke dinsdagmiddag na school sport op basisschool x.
  • Aandacht voor preventie akkoord.
  • Een zo breed mogelijk aanbod van lokale (en regionale) aanbieders.
  • Activiteiten moeten goed onder de aandacht komen bij de kinderen én hun ouders.